جهت حذف کدورت آب برای تصفیه، مورد استفاده قرار می گیرد. نوع فیلترهای شنی براساس مساحت استخر و موتورخانه تعیین می شوند. بطور کلی دو نوع فیلتر شنی برای تصفیه آب موجود است: فیلتر شنی شیر از بالا و شیر از کنار

فیلترهای شنی یک مخزن دارند که داخل آن شن قرار می گیرد آب از این شن ها عبور کرده و در نهایت کدورت آن بصورت کامل گرفته می شود و آب خروجی کاملا زلال می باشد. کلیه عملیات لازم جهت انجام کار با فیلترهای شنی با چرخاندن دسته فیلتر میسر می باشد. فیلترهای شنی استخر تا فشار 2 بار را تحمل می کنند. هر زمانی که فشار دستگاه بالا رود دسته فیلتر را روی عملکرد بک واش قرار می دهیم و جریان آب بصورت عکس در فیلتر اجرا می شود. فشار دستگاه توسط نانومتر نمایش داده می شود. بطور معمول عمل بک واش هر 3 – 4 روز یکبار انجام می شود اگر ظرفیت فیلتر بیشتر از میزان مورد نظر انتخاب شده باشد هفته ای یکبار بک واش می کنیم. سیلیس موجود در فیلترهای شنی معمولا هر 2 سال یک بار تعویض می شود.

در حال نمایش 1–12 از 30 نتیجه