مبدل حرارتی یا گرمایشی باعث گرم کردن آب استخر می شود. در اصل کار مبدل حرارتی تبادل گرماست در مبدل ها لوله های نازکی قرار دارند که آب گرم داخل این لوله ها و آب سرد بیرون این لوله ها قرار می گیرد و یا بالعکس. وقتی آب سرد حاصل از استخر و آب گرم حاصل از منبع گرمایشی کنار یکدیگر قرار می گیرند تبادل حرارت انجام شده در نتیجه دمای آب خروجی معتدل تر می شود.

نصب مبدل حرارتی اختیاری بوده و وجود آن لزومی ندارد اما در مکان هایی که موتورخانه باشد معمولا از مبدل حرارتی جهت گرم کردن آب استفاده می شود. در مناطق سردسیر چون همیشه به گرم کردن آب احتیاج است مبدل ها بعد از فیلتر قرار گرفته و همیشه آب گرم شده وارد استخر می شود اما در مناطق گرمسیر معمولا از دو مسیر به سمت استخر لوله کشی انجام شده در فصول گرم که آب بصورت خودکار گرم است مسیری که مبدل در آن قرار گرفته مسدود شده و آب وارد استخر می شود و در فصول سرد، آب از مسیری که مبدل در آن قرار گرفته عبور کرده و وارد استخر می شود.

نمایش 4 نتیحه