نردبان های استخری معمولا در سه مدل کلاب، استاندارد و easy access تولید می شوند. نردبان های easy access جهت استفاده سالمندان، معلولین و کودکان می باشند. بارزترین تفاوت نردبان های club و standard در مدل دستگیره هایشان می باشد. نردبان های استخری در ارتفاع های متفاوتی تولید می شوند هر چه ارتفاع آن ها بیشتر باشد تعداد پله ها افزایش می یابد. فاصله دو پله در نردبان های استخری معمولا 25 سانتی متر می باشد.

 در استخرهای عمومی بطور متداول دو نردبان در قسمت های پرعمق، یک نردبان در وسط و یک نردبان در قسمت کم عمق قرار می دهند. بنا به درخواست مشتری در استخرهای عمومی، در قسمت های عمیق دو نردبان، وسط دو نردبان و کم عمق دو نردبان قرار می دهند. در استخرهای خصوصی به طور معمول یک نردبان در قسمت پرعمق قرار می دهند. در استخرهای خصوصی نیز بنا به درخواست مشتری یک نردبان در قسمت عمیق و یک نردبان در قسمت کم عمق و معمولا بصورت مورب قرار می دهند.

نمایش 8 نتیحه