عملکرد سرریز نیز همانند اسکیمر است و بوسیله آن چربی های روی آب استخر گرفته می شود. مقدار آبی که وارد سرریز می شود باید در منبعی ذخیره گردد و سپس وارد سیکل تصفیه گردد به این منبع، منبع تعادلی گفته می شود. زمانی که در طراحی استخر سرریز می گذاریم باید منبع تعادل (بالانس) هم گذاشته شود. انتخاب منبع تعادلی به ارتفاع و میزان فضای آزاد موتورخانه بستگی دارد. روی جوب های سرریز گریل ها قرار می گیرند. گریل ها پلاستیک تقویت شده هستند و تا اسید 98% آسیب نمی بینند. برای انتخاب گریل به اندازه عرض جوب کنار استخر نیاز داریم.

گریل ها در عرض های متفاوتی تولید می شوند. اندازه گریل ها را معمولا بر مضرب 6 انتخاب می کنیم چون در داخل بسته بندی آن ها 6 متر گریل می باشد. گریل ها می توانند تا وزن انسان را تحمل کنند. گریل ها با عرض 14 سانتی متر برای جکوزی استفاده می شوند. در استخرها انتخاب استاندارد برای عرض گریل ها 20 و 25 سانتی متر است. برای استخرهای کم حجم از گریل با عرض 20 سانت و برای استخرهای با حجم متوسط از گریل با عرض 25 سانت استفاده می شود.

نمایش 10 نتیحه